Přepis dokladů od zemřelého

V tomto článku bych rád popsal oficiální postup přehlášení dokladů z osoby zemřelé na nového majitele. Postup jsem osobně absolvoval se svojí ČZ 125C, budu tedy popisovat svoji osobní zkušenost s celou procedurou.

 

Na začátku bylo pořízení motocyklu, ke kterému jsem získal také velký technický průkaz. Původní majitel mi sdělil, že pokud si vzpomíná, tak motocykl je odhlášen z evidence. Celé záležitosti jsem potom nevěnoval pozornost. Když jsem u Montyho pořizoval nějaké díly na zprovoznění zetky a popisoval mu stav motorky, zeptal se mě, jestli má velký techničák odstříhnutý roh. Pokud ne, ať ještě ověřím v evidenci vozidel, zda je motocykl skutečně vyřazen.

Zašel jsem tedy na příslušnou evidenci vozidel s kopií TP ( jelikož jsem měl strach abych o originál nepřišel ) a po předložení technikovi se dotázal, zda je motocykl stále v evidenci. Odpověď zněla, že motocykl je stále registrován na osobu uvedenou v technickém průkaze. Tou osobou byl tchán prodávajícího, který zemřel už v roce 1981.

Jako jediný možný postup převodu bylo znovuotevření dědického řízení po zemřelé osobě a následný přepis motocyklu ze zemřelého na dědice a poté z dědice na moji osobu.

Po konzultaci u notářky, která dělá dědická řízení, jsem dostal veškeré informace o způsobu jeho znovuotevření. Žádost o znovuotevření může podat prostřednictvím kteréhokoli notáře kdokoli. Tedy i já, úplně cizí osoba. Žádost jsme tedy sepsali přímo na místě. K sepsání žádosti je třeba znát nějaké identifikační údaje zemřelého, jako jméno, bydliště, (to jsme znali z TP), potom datum narození a ideálně i datum úmrtí. Jako důvod k otevření bylo uvedeno nalezení dalšího majetku po zemřelém, tedy motocyklu. Žádost potom notář doručí příslušnému soudu, který otevře dědické řízení a příslušný spis předá zpět notáři, který řešil původní dědické řízení po zemřelém (pakliže stále vykonává praxi). U nás jsou tito notáři tři. Způsob, podle kterého dostávají přiděleny případy dědického řízení, je zaklíčován v datumu úmrtí dotyčné osoby. Takže podle data úmrtí ( pravděpodobně dne v měsíci ) se dá nepřímo zjistit, který notář řešil původní dědické řízení a tím pádem bude znovu pověřen jeho doplněním. Toto je pro Vás důležité, protože podáním žádosti o znovuotevření Vaše další účast v řízení končí. Nikdo Vás už nebude informovat že dědické řízení probíhá, ani který notář je vykonává.

Příslušný notář nejprve vyhledá všechny potenciální dědice a ty pak pozve k dědickému řízení. Zde již musíte být v kontaktu s některým z dědiců, aby Vás o průběhu informoval. Celý průběh může trvat pěkně dlouho. Nejprve to leží na soudě a potom po přidělení notáři u něho. Dědická daň se už neplatí, platí se pouze odměna notáři, která je odvislá od hodnoty motocyklu. Motocykl notář nepotřebuje vidět, pouze bude chtít znát jeho hodnotu. Zde stačí uvést cenu za vrak 1000 Kč. Vzhledem k výdělku notáře, v mém případě cca 740 Kč, ho budete muset možná trochu popohánět, aby se případem zabýval.

Ideální je, aby Váš spřátelený dědic (prodejce) dopředu obešel ostatní a vysvětlil jim, o co jde. Že prodává starou motorku, co mu zůstala po zemřelém ( nebo ještě lépe daruje kamarádovi, aby ostatní nevětřili nějaké dědictví ) a že kupující ji chce přihlásit a proto potřebuje tímto způsobem převést oficiálně doklady. Potom stačí, když dostane od ostatních plnou moc k zastupování a vše u notáře vyřídí sám. Celá procedura u notáře zabere 20 minut a notář sepíše zápis, s nímž už stačí dojít na evidenci vozidel, kde motocykl přepíší na dědice a ten jej hned dá do polopřevodu na Vás. Toto si již můžete udělat sami. Stačí, když dostanete papír o dědickém řízení a plnou moc od dědice a na evidenci to přepíšou zároveň rovnou na Vás.

V mém případě to bylo trochu komplikovanější, protože motocykl byl napsaný na tchána prodávajícího. Tedy přímým dědicem byla jeho dcera (manželka prodávajícího), která taktéž již zemřela. Což by znamenalo otevřít další dědické řízení. Vše se dalo vyřešit tím, že motocykl zdědila její žijící sestra, která ho přepsala už na mě. Prakticky jsem paní vůbec neviděl. Dostal jsem od ní plnou moc a vše vyřídil sám. U mne byla výhoda, že jsem prodávajícího dobře znal a nedalo práci ho přimět k tomuto řešení (tak samozřejmě trochu práce to dalo). Jakmile se řekne znovuotevření dědického řízení, tak každý vidí problémy s úřady, navíc se to řeší s celou rodinou. Musíte argumentovat, že vše za ně zajistíte a zařídíte. Případně jenom řekněte, sem prosím Tě musíš zajít se mnou. Já Tě vezmu autem a foukneme to vyřídit, o nic se nemusíš starat. Jen mi brnkni, až Ti dojde obsílka od notáře a brnkni ostatním, o co jde, ať se neděsí, že budou muset někam chodit.

 

I když tato procedura vezme třeba 3 měsíce, ve skutečnosti je to 20 minut, kdy Vám notář sepíše žádost o znovuotevření dědického řízení. Potom 20 minut samotné dědické řízení. A samozřejmě přepis na evidenci vozidel. To je všechno.

Tak, jak jsem to napsal, to vypadá možná složitě, ale je to jednoduchá procedura. Takže, pokud to jde, není třeba vymýšlet žádné boční skuliny. Podle mých informací je toto jediná legální varianta.

Snad Vám tento článek k něčemu pomůže, proto jsem ho koneckonců napsal.